Kontakt

Komitet organizacyjny:

dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk, prof. ITD – Przewodnicząca
Andrzej Uchman - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
dr inż. Dominika Janiszewska – Sekretarz Naukowy
mgr Anna Gałecka – Sekretarz ds. Organizacji i Promocji
dr inż. Patrycja Hochmańska
dr inż. Zbigniew Karaszewski
mgr inż. Anna Stangierska
mgr Anna Woś
mgr Agnieszka Witt

Kontakt:

dr inż. Dominika Janiszewska
Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
e-mail: conference@itd.poznan.pl


* Pola wymagane