Terminy

31 marca 2017 Otwarcie rejestracji
30 czerwca 2017 Nadsyłanie abstraktów referatów/posterów - wyślij przez formularz rejestracyjny
21 lipca 2017 Akceptacja nadesłanych abstraktów
31 lipca 2017 Ostateczny termin wniesienia promocyjnej opłaty konferencyjnej 
15 września 2017 Nadsyłanie pełnego tekstu artykułu (wraz z Oświadczeniem autorskim należy przesłać jako załącznik na adres conference@itd.poznan.pl
29 września 2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia regularnej opłaty konferencyjnej 
16-17 października 2017 Konferencja