Opłaty

Opłata promocyjna: wniesiona do 31.07.2017 – 850,00 zł netto/osoba
Opłata regularna: wniesiona od 01.08.2017 – 950,00 zł netto/osoba

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne (zawierające abstrakty), wyżywienie w ramach obrad oraz udział w uroczystej kolacji.

 

Opłata za udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji - 150,00 zł netto

 

Opłatę konferencyjną należy przesłać na następujące konto:

Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

BANK MILLENNIUM SA
36 1160 2202 0000 0000 6089 3555

z dopiskiem „Conference 2017”, podaniem nazwiska/nazwisk uczestnika/uczestników
oraz numeru NIP firmy/instytucji