Informacje dla autorów

Nadesłane abstrakty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Artykuły o wysokiej wartości naukowej, przygotowane na bazie referatów i/lub posterów, przewidziane są do druku w czasopiśmie naukowym DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty po pozytywnych recenzjach i przyjęciu przez Komitet Redakcyjny tego czasopisma.


Wytyczne do artykułów:

Do opublikowania akceptujemy artykuły w języku angielskim, przygotowane i sformatowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej czasopisma DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty:


Wytyczne do posterów:

Do ekspozycji akceptujemy postery w języku angielskim, w formacie B1 (70x100 cm), w orientacji pionowej. 

 

UWAGA!

Abstrakt należy przesłać poprzez Formularz rejestracyjny.

Artykuł oraz Oświadczenie autorskie należy przesłać jako załącznik na adres conference@itd.poznan.pl
(a NIE poprzez formularz dla autorów na stronie www.drewno-wood.pl)