Call for papers

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów i posterów zgodnych z merytorycznym zakresem konferencji, tj. wpisujących się w następujące bloki tematyczne:

 • zwiększanie zasobów drewna i ich efektywne wykorzystywanie
 • innowacje w sektorze leśno-drzewnym
 • nowe technologie, produkty lignocelulozowe, nanomateriały, biokompozyty
 • energetyczne wykorzystanie drewna
 • rynek drzewny - aspekty ekonomiczne i społeczne
 • środowiskowe aspekty sektora leśno-drzewnego
 • recykling
 • meblarstwo
 • papiernictwo
 • tartacznictwo
 • drewno w budownictwie
 • inne branże drzewne

Nadsyłane prace muszą prezentować oryginalne wyniki badań podstawowych i stosowanych dotyczących zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych - istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie wraz z ich otoczeniem.

Formy uczestnictwa w konferencji:

 • zgłoszenie referatu, jego wygłoszenie po akceptacji Komitetu Naukowego oraz publikacja w czasopiśmie DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty po pozytywnych recenzjach,
   
 • zgłoszenie referatu i jego wygłoszenie po akceptacji Komitetu Naukowego (bez publikacji),
   
 • zgłoszenie posteru, jego prezentacja po akceptacji Komitetu Naukowego i publikacja (w postaci artykułu) w czasopiśmie DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty  po pozytywnych recenzjach,
   
 • zgłoszenie posteru i jego prezentacja po akceptacji Komitetu Naukowego (bez publikacji),
   
 • udział w konferencji (bez referatu i posteru).